Podanie w sprawie pracy

O tym, że CV jest ważnym dokumentem w procesie rekrutacji, wie każdy, kto szuka pracy. Tam wyliczamy po kolei nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje czy hobby. Ktoś analizujący dokładnie podobny dokument stopniowo poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Żeby jednak pozyskać więcej informacji jej dotyczących, istotą okaże się list motywacyjny. Umożliwia on poznać kandydata ubiegającego się o dane stanowisko, bardzo dokładnie, dlatego firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można ignorować poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Dokument taki tworzy się chociażby w sytuacji, jeśli nie znajdziemy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na jakąś posadę, ale chcielibyśmy o nią chcieć. Pismo takie jest więc prośbą wysłaną do pracodawcy lub osoby, zajmującej się rekrutacją o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera ogólne informacje na nasz temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane podmiotu , gdzie chcemy pracować. Nie można też pominąć zwrotu grzecznościowego, a potem jest już tylko treść z prośbą o przyjęcie i powiązaną z tym niedługą , indywidualną motywacją.